ZÁSADY KONTROLY KVALITY

Vedení společnosti EGUMENDI, S.L. si uvědomuje, že trh vyžaduje produkty a služby, které splňují ty nejvyšší standardy kvality (produkt, cena, dodací lhůty apod.).

Chápeme, že splnění těchto požadavků je v rámci konkurenceschopnosti nezbytné pro přežití naší společnosti. Abychom zajistili dosažení tohoto cíle, využíváme procesní řízení, prevenci pracovních rizik a metodu 5S.

Z tohoto důvodu považujeme za nutné přijmout následující základní zásady:

 • Řádné naplánování vyváženého systému ukazatelů (BSC).
 • Procesní řízení: Všechna oddělení jsou průřezová.
  • Každý proces musí mít stanoveny kontrolní a výsledkové cíle.
  • Je třeba stanovit měřitelné a kvantifikovatelné ukazatele.
  • Výsledky musí být měřeny pomocí stanovených ukazatelů.
 • Otevřené projekty je třeba realizovat v každém procesu.
 • Znalosti musí být v rámci společnosti sdíleny.
 • Při přijímání jakýchkoli odborných rozhodnutí je nutné tato rozhodnutí konzultovat se zaměstnanci, kteří působí v dané odborné oblasti.

Vzhledem k výše řečenému se vedení zavazuje poskytnout znalosti, prostředky a zdroje potřebné k zavedení, udržování a zlepšování systému procesního řízení, jakož i vytvořit atmosféru důvěry, ve které se mohou na plnění stanovených cílů kvality podílet všichni zaměstnanci.

Každé tři měsíce jsou tyto cíle přezkoumány, měřeny a přizpůsobeny naší pracovní filozofii.

Podepsáno

VEDENÍ                                        Urretxu, 19. října 2020