• Industrijsko rešenje u skladu sa vašim potrebama

We work exclusively with the various technical applications of manganese steels (X120Mn12 or Hadfield).

Mi radimo ekskluzivno sa različitim tehničkim aplikacijama za čelike od magnezijuma (X120Mn12 ili Hadfield). Ovaj materijal pojačava sjajna svojstva za otpornost na habanje, pošto očvršćuje tokom upotrebe. Pored toga, on je veoma otporan na trenje, što kada se kombinuje sa činjenicom da može da se savija, vari i krivi, čini optimalno rešenje za zaštitu velike liste industrijskih delova:

Svojim kupcima pružamo čelične limove od mangana u različitim formatima i veličinama šarža, kao celine ili proizvedene delove različitih oblika i veličina. Pored toga, nudimo i uslugu ispravljanja za različite delove kao što su osovine, lenjiri i ploče.


Naše skladište držimo dobro opremljeno tablama, ravnim delovima i šipkama, u kompletnom rasponu debljina i prečnika, što znači da hitne narudžbe naših kupaca mogu biti isporučene brzo i efikasno.