ISO 9001

Naša certifikácia podľa normy ISO 9001 nám pomáha rozvíjať a zlepšovať náš výkon a poskytovať vysoko kvalitné služby. Táto certifikácia sa týka: výroby oteruvzdorných príložiek pre železničný sektor, puzdier a protioterových skrutiek, pancierových príložiek a oteruvzdorných príložiek pre tryskacie stroje vyrobené z 12/14% mangánovej ocele.

Špecializujeme sa tiež na ďalšie technické aplikácie austenitickej ocele s vysokým obsahom mangánu (11/14%), známe ako X120Mn12, EN č. 1.3401 alebo HADFIELD. Sme popredným vývozcom tohto materiálu.

ZÁSADY KVALITY

Vedenie spoločnosti EGUMENDI, S.L. chápe, že trh vyžaduje produkty a služby, ktoré spĺňajú najvyššie možné štandardy kvality (produkt, cena a dodacie lehoty atď.).

Chápeme, že uspokojovanie týchto požiadaviek konkurenčným spôsobom je nevyhnutné pre prežitie našej spoločnosti a na dosiahnutie tohto cieľa využívame procesný manažment, prevenciu pracovných rizík a metódu 5S.

oteruvzdorné príložky

Po celé desaťročia bola našou hlavnou činnosťou výroba mangánových oteruvzdorných príložiek (X120Mn12) pre podvozky vagónov v súlade s normou UIC 893-0 (kategórie E a C), ktorá nám poskytla rozsiahle know-how a praktické skúsenosti v tejto oblasti.

Vďaka tejto jedinečnej skúsenosti sme stanovili štandard životného cyklu produktu v celej Európe a môžeme zaručiť najvyššie štandardy v kvalite a službách. To nám umožnilo stať sa dodávateľom pre všetky významné spoločnosti v európskom železničnom priemysle. Tým, že sme desaťročia pracovali výhradne s mangánovými oceľami, nielenže sme nazhromaždili obrovské množstvo vedomostí a praktických skúseností, ale podarilo sa nám tiež prispôsobiť naše strojové zariadenie konkrétnym potrebám a požiadavkám tohto materiálu. Posledné dve desaťročia bola naša práca podporená certifikátom ISO 9001, ktorý zaisťuje súlad s prísnou politikou kvality.