Politică de calitate

Conducerea EGUMENDI, S.L. înțelege că piața cere produse și servicii care respectă cele mai înalte standarde de calitate posibile (produs, preț și termene de livrare etc.).

Înțelegem că satisfacerea acestor cerințe într-o manieră competitivă este vitală pentru supraviețuirea companiei noastre și folosim managementul bazat pe proces, prevenirea riscului ocupațional și metoda 5S pentru asigurarea atingerii acestui obiectiv.

Din acest motiv, considerăm că avem obligația de a adopta următoarele principii de bază:

  • Metoda BSC (balanced scorecard) trebuie să fie planificată în mod adecvat.
  • Managementul bazat pe proces: Toate departamentele sunt transversale. Controlul și obiectivele legate de rezultate trebuie stabilite pentru fiecare proces.
    • Trebuie stabiliți indicatori măsurabili, care pot fi cuantificați.
    • Rezultatele trebuie măsurate folosind indicatorii stabiliți.
    • În cadrul fiecărui proces trebuie desfășurate proiecte deschise.
  • Cunoștințele trebuie împărtășite în cadrul organizației.
  • Angajații trebuie consultați la luarea oricăror decizii care țin de domeniul profesional în care activează aceștia.

Recunoscând efortul implicat de toate acestea, conducerea se obligă să pună la dispoziție cunoștințele, mijloacele și resursele necesare implementării, menținerii și îmbunătățirii sistemului său de management bazat pe proces, precum și creării unui climat de încredere pentru a facilita participarea tuturor angajaților la efortul de a atinge obiectivele de calitate stabilite.

Aceste obiective sunt revizuite și măsurate trimestrial și sunt adaptate filozofiei noastre de lucru.

Semnat

CONDUCEREA                                       Urretxu, 19 octombrie 2020