PRAVILNIK ZA KVALITET

Uprava kompanije EGUMENDI, S.L. razume da tržište zahteva proizvode i usluge koji su u skladu sa najvišim mogućim standardima kvaliteta (proizvod, cena i rokovi isporuke, itd.).

Razumemo da je zadovoljavanje ovih zahteva na konkurentan način od vitalnog značaja za opstanak naše kompanije, i koristimo upravljanje zasnovano na procesima, prevenciju rizika na radu i 5S metod kako bismo osigurali da postignemo ovaj cilj.

Iz tog razloga smatramo da smo dužni da usvojimo sledeće osnovne principe:

 • Balansirani rezultat (BSC) mora biti pravilno planiran.
 • Upravljanje zasnovano na procesu: Sva odeljenja se preklapaju.
  • Ciljevi kontrole i rezultata moraju biti postavljeni za svaki proces.
  • Moraju se uspostaviti merljivi indikatori koji se mogu meriti.
  • Rezultati se moraju meriti korišćenjem utvrđenih indikatora.
 • Otvoreni projekti moraju biti sprovedeni u svakom procesu.
 • Znanje mora biti socijalizovano unutar organizacije.
 • Članovi osoblja moraju biti konsultovani prilikom donošenja bilo kakvih odluka koje se odnose na profesionalnu oblast u kojoj rade.

Prepoznajući napore koje sve ovo podrazumeva, Uprava se obavezuje da obezbedi znanje, sredstva i resurse potrebne za implementaciju, održavanje i unapređenje sistema upravljanja zasnovanog na procesima, kao i da stvori klimu poverenja kako bi se olakšalo učešće svi članovi osoblja u nastojanju da ispune postavljene ciljeve kvaliteta.

Ovi ciljevi se pregledaju i mere na kvartalnoj osnovi i prilagođeni su našoj radnoj filozofiji.

Potpis

UPRAVA                    Urretxu, 19. oktobar 2020