POLITIKA KAKOVOSTI

Vodstvo podjetja EGUMENDI, S. L. se zaveda, da trg zahteva izdelke in storitve, ki ustrezajo najvišjim možnim standardom kakovosti (izdelki, cena, dobavni roki itd.).

Razumemo, da je konkurenčno izpolnjevanje teh zahtev ključnega pomena za preživetje našega podjetja, zato za doseganje tega cilja uporabljamo procesno upravljanje, ukrepe za preprečevanje poklicnih tveganj in metodo 5S.

Zaradi tega menimo, da smo dolžni sprejemati naslednja osnovna načela:

 • Ustrezno načrtovanje sistema uravnoteženih kazalnikov (»BSC«).
 • Procesno upravljanje: medsektorsko povezovanje vseh oddelkov.
  • Določitev nadzora in ciljnih rezultatov vsakega procesa.
  • Vzpostavitev izmerljivih, količinsko opredeljenih kazalnikov.
  • Merjenje rezultatov z uporabo vzpostavljenih kazalnikov.
 • Izvedba nezaključenih projektov v vsakem procesu.
 • Izmenjavanje znanja znotraj organizacije.
 • Člani osebja se morajo pred sprejemanjem vseh odločitev posvetovati glede na strokovno območje, v katerem delujejo.

V priznavanje prizadevanja za izpolnjevanje teh načel se vodstvo zavezuje k posredovanju znanja, sredstev in virov, potrebnih za izvajanje, ohranjanje in izboljšanje sistema procesnega upravljanja, kot tudi k ustvarjanju vzdušju zaupanja, s katerim skrbi za sodelovanje vseh članov osebja pri doseganju vzpostavljenih ciljev kakovosti.

 

Ti cilji se pregledujejo in merijo četrtletno in se prilagajajo glede na našo filozofijo dela.

Podpisano

VODSTVO                                                        Urretxu, 19. oktober 2020