POLITYKA JAKOŚCI

Jako zarząd EGUMENDI, S.L. rozumiemy dążenie rynku do jak najwyższych standardów jakości produktów oraz usług (produkt, cena i termin wykonania).

Rozumiemy, że wypełnianie tych wymogów w sposób konkurencyjny jest kluczowe dla bytu firmy i opieramy nasze zarządzanie na procesach, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz zasadzie 5S przy ich realizacji.

Należy zatem zastosować następujące podstawowe zasady:

 • Właściwe opracowanie Strategicznej Karty Wyników (BSC).
 • Zarządzanie procesowe, zakładające, że wszystkie działy są przekrojowe.
  • Ustalanie celów kontroli i wyników według procesów.
  • Ustalanie wymiernych i kwantyfikowalnych wskaźników.
  • Mierzenie wyników za pomocą ustalonych wskaźników.
 • Wykonywanie otwartych projektów w każdym procesie.
 • Wymiana wiedzy na poziomie całej organizacji.
 • Uwzględnianie sugestii pracowników organizacji przy podejmowaniu decyzji dotyczących dziedziny, którą się zajmują.

Zdając sobie sprawę z wymaganego nakładu pracy, Zarząd zapewnia wiedzę i środki konieczne do wdrożenia, utrzymania i ulepszania systemu zarządzania procesowego, jak również do stymulowania aktywnego uczestnictwa wszystkich pracowników w osiąganiu celów jakości.

 

Cele i działania aktualizowane kwartalnie i zgodne z naszą filozofią.

Podpisano

DYREKCJA                   Urretxu, 19 października 2020